× The American Dil Kursu Şimdi Arayın
0212 297 82 92

Blog Details

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Temel Dil Bilgisi

nederlandse taal leren of verbeteren.600x387x1İngilizce Temel Dil Bilgisi

İngilizce, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve iletişimde sıkça tercih edilen bir dildir. Temel dil bilgisi kuralları, bu dili etkili bir şekilde kullanmanız için oldukça önemlidir. İşte İngilizce temel dil bilgisi hakkında bilmeniz gereken bazı konular:

 1. Cümle Yapısı: İngilizce cümle yapısı genellikle özne-yüklem-nesne sırasına uyar. Özne, cümlenin konusunu belirtirken yüklem eylemi ifade eder. Nesne ise yüklemle ilgili olarak eylemin doğrudan etkilendiği öğedir.
 2. Zamanlar (Tenses): İngilizcede zamanlar, eylemlerin geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi zaman dilimlerine göre ifade edilmesini sağlar. Önemli zamanlar arasında Simple Present (Geniş Zaman), Simple Past (Dişli Geçmiş Zaman), Present Continuous (Şimdiki Zaman), Past Continuous (Geçmiş Zaman), Future (Gelecek Zaman) vb. bulunur.
 3. Fiil Çekimleri: Fiiller, kişi, zaman, çoğul gibi faktörlere göre çekimlenir. Örneğin, “to be” fiili “am”, “is”, “are”, “was”, “were” gibi çeşitli şekillerde kullanılır.
 4. Sıfatlar ve Sıfat Sıralaması: Sıfatlar, isimleri nitelemek için kullanılır. Sıfatlar genellikle önce gelir, ancak belirli bir sıralama düzenine sahiptirler. Bu sıralama, büyüklük, şekil, renk, menşe ülke, malzeme vb. gibi faktörlere dayanır.
 5. Zamirler (Pronouns): Zamirler, isimleri tekrarlamadan onlara atıfta bulunmak için kullanılır. Kişi zamirleri (I, you, he/she/it, we, they), işaret zamirleri (this, that, these, those), kişi adlarından türetilen zamirler (mine, yours, his/hers/its, ours, theirs) gibi farklı türlerde zamirler bulunur.
 6. Edatlar (Prepositions): Edatlar, bir kelimenin veya kelime grubunun diğer kelimelerle ilişkisini belirtir. “In”, “on”, “at”, “under”, “between”, “among” gibi yaygın edatlar, yer, zaman, neden gibi ilişkileri ifade etmek için kullanılır.
 7. Bağlaçlar (Conjunctions): Bağlaçlar, cümleleri veya kelime gruplarını birbirine bağlar. “And”, “but”, “or”, “so”, “because”, “although” gibi bağlaçlar cümleleri bir arada tutar ve anlam ilişkilerini belirtir.
 8. Belirli ve Belirsiz Makam: İngilizcede “the” belirli makamı, “a” veya “an” ise belirsiz makamı ifade eder. “A” ünsüz harfle başlayan kelimelerde, “an” ise ünlü harfle başlayan kelimelerde kullanılır.
 9. Soru Cümleleri: Soru cümleleri genellikle cümlenin başında soru kelimesi (what, where, when, why, how, who) ile başlar ve yüklem öznenin önünde gelir. Örneğin, “What are you doing?” (Ne yapıyorsun?).
 10. Olumsuz Cümleler: Olumsuz cümleler, genellikle “not” kelimesi eklenerek oluşturulur. Örneğin, “I do not like coffee.” (Kahveyi sevmem).

  Dil Bilgisini Kolayca Ezberleme

   

  1. Parçalara Ayırın: Dil bilgisini büyük bir bütün olarak değil, küçük parçalar halinde öğrenmeye çalışın. Örneğin, her zamanı ayrı ayrı ele alabilir, temel yapıları ayrıca öğrenebilirsiniz.
  2. Örnek Cümleler: Her dil bilgisi kuralını örnek cümlelerle ilişkilendirin. Bu cümleler, kuralların nasıl kullanıldığını ve anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
  3. Anılar ve Hikayeler: Dil bilgisi kurallarını anılar veya hikayelerle ilişkilendirmek, ezberleme sürecini daha eğlenceli hale getirebilir. Örneğin, bir dil bilgisi kuralını hayal ederek ilginç bir hikaye oluşturabilirsiniz.
  4. Günlük Pratik: Öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarını günlük konuşmalarınıza ve yazışmalarınıza dahil ederek, tekrarlamış olursunuz. Pratik yaparak bilgiyi pekiştirebilirsiniz.
  5. Çalışma Planı: Belirli bir dil bilgisi konusuna odaklanan düzenli çalışma planları oluşturun. Örneğin, her gün bir zamanı veya bir dil bilgisi kuralını incelemeye ayırabilirsiniz.
  6. Flash Kartlar: Önemli dil bilgisi kurallarını flash kartlara yazarak, kuralları gözden geçirmek için kullanabilirsiniz. Bir tarafta kural, diğer tarafta örnek cümle veya açıklama bulunabilir.
  7. Konuşma ve Yazma Pratiği: Dil bilgisini öğrenirken sadece teorik olarak değil, aynı zamanda pratiğe dökerek öğrenmek önemlidir. Kendinizi ifade etmek için konuşma ve yazma pratiği yaparak kuralları kullanmayı deneyin.
  8. İnteraktif Kaynaklar: Dil bilgisini interaktif dil öğrenme kaynakları, uygulamalar veya online kurslar aracılığıyla öğrenmek, öğrenme sürecinizi daha eğlenceli ve etkili hale getirebilir.
  9. Grup Çalışması: Dil bilgisini bir grup arkadaşla birlikte çalışarak öğrenmek, farklı bakış açılarından faydalanmanıza yardımcı olabilir. Birbirinize açıklamalar yaparak konuları daha iyi anlayabilirsiniz.
  10. Sabır ve Süreklilik: Dil bilgisi öğrenme süreci zaman alabilir. Sabırlı olun ve düzenli olarak çalışmaya devam edin. Sürekli tekrar ve uygulama, dil bilgisini kalıcı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır.