× The American Dil Kursu Şimdi Arayın
0212 297 82 92

Blog Details

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

İleri Dil Bilgisi ve Yapılar

İleri Dil Bilgisi ve Yapılar
İleri Dil Bilgisi ve Yapılar

İleri Dil Bilgisi ve Yapılar

Karmaşık Cümle Yapıları:

Bağlı cümleler (Subordinate clauses)
Sıra bağlaçları (Correlative conjunctions)
Koşul ifadeleri (Conditional statements)
Kelime Türleri ve Fonksiyonları:

Partiküllerin kullanımı
Sıfat ve zarfların kullanımındaki ince ayrıntılar
Edatların ve bağlaçların ileri düzeyde kullanımı
Anlam ve İfade:

Figüratif dilin kullanımı (metafor, simile, mecaz)
Deyimlerin, argo ifadelerin ve kalıplaşmış ifadelerin kullanımı
Konuşma dilinde ve yazı dilinde stilistik farklılıklar
Zaman ve Aspekt:

İleri düzeyde zaman ifadeleri (perfect tenses, future perfect, past perfect)
Zaman zarflarının daha karmaşık kullanımı
Rapor ve Konuşma Yapıları:

Dolaylı anlatımın karmaşıklıkları
Konuşma etkileşimlerinde çeşitli dilbilgisi unsurlarının kullanımı
Cümlenin Akışı ve Paragraf Yapısı:

Cümlenin içsel yapısı ve akıcılığı
Paragraf düzeni ve bağlantı kurma
Dilbilgisi Uygulamaları:

Dilbilgisi kurallarının uygulamalı kullanımı
Yazma becerilerini geliştirmek için dilbilgisi unsurlarının bilinçli kullanımı

 1. Karmaşık Cümle Yapıları:
  • “If” ve “unless” gibi koşul bağlaçlarıyla karmaşık cümleler.
  • “Although,” “however,” “nevertheless” gibi bağlaçlarla karmaşık cümlelerin oluşturulması.
 2. Bağlaçlar ve Bağlaç Tümlecikleri:
  • “Moreover,” “Furthermore,” “In addition to” gibi bağlaçların doğru kullanımı.
  • “On the other hand,” “Nevertheless,” “Conversely” gibi zıtlık ifade eden bağlaçların kullanımı.
 3. Belirli ve Belirsiz Zamir Kullanımı:
  • İleri düzeyde zamir kullanımıyla ilgili kapsamlı bir inceleme.
  • İleri seviyede karmaşık cümlelerde zamirlerin uygun kullanımı.
 4. Edilgen ve Tekerlekli Yapılar:
  • Edilgen cümle yapısı ve doğru kullanımı.
  • Tekerlekli (Causative) yapılar, bir şeyin başkasını bir eylemi gerçekleştirmeye zorlama anlamında kullanımı.
 5. Karmaşık Zaman Kullanımı:
  • “Future Perfect Continuous,” “Past Perfect Continuous” gibi karmaşık zamanların kullanımı.
  • Zamanlar arasındaki ince nüansların doğru ifade edilmesi.
 6. Rapor ve Şartlı Cümleler:
  • Rapor cümleleri (Reported Speech) ve karmaşıklıkları.
  • Şartlı cümlelerin farklı tiplerinin kullanımı: gerçek, olası, hayal.
 7. Nüans ve Anlam Kaymaları:
  • “Subtle” ve “nuanced” ifadelerin kullanımı.
  • Anlam kaymalarının farkındalığı ve ifade edilen düşüncenin doğru bir şekilde anlatılması.